Velkommen til HFY-kurs med temaet Tilbakemeldinger i læringsdialogen! Kurset retter seg mot de som ikke har vært med i HFY i 2022 og 2023.

Den primære målgruppen er instruktører og faglige ledere som gir opplæring i bedrift - men kurset passer også for prøvenemndsmedlemmer og opplæringskontor.

Målsettingen for kurset er økt forståelse for helhetlig veilednings- og vurderingspraksis. Som deltaker vil du bl.a. få et konkret eksempel på en voksenrolle som bidrar til god læring, hvordan ubevisste tilbakemeldinger kan oppfattes og hvordan observasjon av utført arbeid kan danne grunnlag for vurdering, tilbakemeldinger og utgangspunkt for læringsdialog.

Kurset er gratis. Prøvenemndsmedlemmer og ansatte i lærebedrifter får kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste og reiseutgifter.

Kursholdere er Seksjon for opplæring i skole og Seksjon for opplæring i bedrift i Opplæringsavdelingen, Rogaland fylkeskommune.

Hvis er kurset blir fullbooket vil du bli satt på venteliste.

Informasjon

Tid
Onsdag 6. mars 2024 kl. 08:30 - 12:30
Påmeldingsfrist
Tirsdag 20. februar 2024 kl. 23:59
Ledige plasser
Påmeldingsfrist utløpt

Aktiviteten er slutt og du kan ikke melde deg på.

 • 08:30 - 09:00

  Registrering - Servering: kaffe, te og frukt.

 • 09:00 - 11:45

  Rollen som veileder i læringsarbeidet – om økt forståelse for:

  • prinsipper for et godt læringsmiljø og en god læringsdialog

  • observasjon av arbeid og tolkning av det som er observert

  • ubevisste tilbakemeldinger til elever, lærlinger og lærekandidater

 • 11:45 - 12:00

  Avslutning og oppsummering

 • 12:00 - 12:30

  Lett lunsjservering. Mulighet for "takeaway".