Påmeldingsskjema

Seminar for bibliotekarer, lærere og andre litteraturformidlere.

Hvordan skaper man mer meningsfylte samtaler mellom forfatter og deres publikum? 

Barnebokbad er betegnelsen på et arrangement der barn eller ungdom intervjuer en forfatter. Det er dog ikke arrangementet i seg selv, eller størrelsen på dette, som er viktig, men kvaliteten på samtalen – og prosessen i forkant. Metoden bak Barnebokbad er et pedagogisk verktøy som legger opp til en prosess der deltakerne ledes inn i teksten; først gjennom høytlesing og siden gjennom tre samtaler. Etter en praktisk innføring i spørsmålsteori (samtale 1) angriper de teksten fra ulike vinkler, via kollektiv erindring (samtale 2) til etikk og dramaturgi (samtale 3). Målet med metoden er å gi en positiv opplevelse med litteratur, uavhengig av leseferdigheter og uavhengig av om leseren liker boken eller ikke. I tillegg er det et mål å heve kvaliteten på litterære samtaler, der teksten – både hva den handler og dreier seg om – står i fokus.

Seminaret er gratis for bibliotekansatte og lærere i Rogaland.

Forberedelse til seminaret: Lese boka Discosatan av Vera Micaelsen.

Kursleder: Vilde Kamfjord

Vilde Kamfjord er kulturformidler og forfatter, og har utviklet metoden bak barnebokad sammen med filosofen Pål Brekke Indregard. Hun har jobbet som produsent for DKS i mange år, med hovedvekt på litteratur og fokus på elevenes utbytte av kunstopplevelsen. Hun studerer for tiden til en master i barnelitterær skrivekunst og formidling ved NBI og er styreleder i UKM Norge. Kamfjord utgav i 2019 barneboken På omveien hjem som mottok NBUs debutantpris og KuDs illustrasjonspris.

Mer informasjon om metoden finner du på barnebokbad.no.

Referanser:

https://nynorsksenteret.no/blogg/bokbad-i-praksis

https://nynorsksenteret.no/blogg/doropnar-til-litteraturen

 

Informasjon

Tid
Onsdag 8. september 2021 kl. 10.00 - 15.00
Påmeldingsfrist
Søndag 15. august 2021 kl. 23.59
{{ form.errors.get('recaptcha_token') }}