Påmeldingsskjema

EUs ambisiøse klimamål kommer til å ha konsekvenser for norsk næringsliv. For å nå det overordna målet om et klimanøytralt Europa innen 2050 har EU vedtatt en stor lovgivingspakke, Fitfor55.  

Hvordan vil disse lovendringene påvirke små- og mellomstore bedrifter i Rogaland? Hvordan kan din bedrift forberede seg på de nye kravene?

I høst skal Grønn By, Klimapartnere Rogaland, Stavangerregionens Europakontor og Rogaland fylkeskommune arrangere en webinarserie over fire fredager der hovedtema skal være EUs Green Deal, lovgivningspakken Fitfor55, samt EUs taksonomisystem.

I webinarene har vi med oss spennende foredragsholdere og bedrifter som vil belyse disse problemstillingene.

Målgruppen for webinarserien er hovedsakelig små og mellomstore bedrifter i Rogaland, men er også åpent for andre interesserte.

Dette er det fjerde av totalt fire webinarer:

  • 30. september: Bærekraftig finans: EUs taksonomisystem
  • 21. oktober: Fitfor55 - Energi
  • 11. november: Fitfor55 -  Bygg
  • 25. november: Fitfor55 - Maritim næring

Arrangører:

Stavangerregionens Europakontor, Rogaland fylkeskommune, Grønn By, Klimapartnere Rogaland

Kontakt:

Edel Bertine Dirdal, EU-rådgiver, Næringsseksjonen, Kultur- og næringsavdelingen, Rogaland fylkeskommune

edel.bertine.dirdal@rogfk.no

Informasjon

Sted
MIcrosoft Teams
Tid
Fra fredag 9. desember 2022 kl. 09.30
Til fredag 16. desember 2022 kl. 10.30
{{ form.errors.get('recaptcha_token') }}